Dystrybutor geosyntetyków

Firma HYDRO-CENTRUM I istnieje już 20 lat. Obecnie główną działalność naszej firmy stanowi

doradztwo, dobór i dystrybucja

geosyntetyków stosowanych we wszystkich gałęziach budownictwa ziemnego.

W 1997 roku podjęliśmy współpracę z austriackim producentem geosyntetyków firmą Polyfelt – obecnie TenCate, której przedstawicielem jesteśmy do tej pory.

Jednocześnie nawiązaliśmy współpracę z czeskim producentem geosyntetyków – firmą JUTA.

W dziedzinie sprzedaży geosyntetyków możemy pochwalić się sporymi osiągnięciami, m.in.:

  • lotnisko OKĘCIE w Warszawie
  • budowa autostrady A-4
  • rozbudowa BELWEDERU w Warszawie

więcej...

Producent geosyntetyków

Firma HYDRO-CENTRUM I posiada w swojej ofercie geosyntetyki do wielu zastosowań w budownictwie ziemnym. Oferujemy produkty służące do:

  • drenaży i systemów filtracyjnych typu np. „dren francuski”
  • separacji poszczególnych warstw materiału konstrukcji budowli
  • umocnienia podłoży gruntowych
  • wzmocnienia podbudowy pod budynki, drogi, place, torowiska
  • zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp nasypów i wykopów
  • wzmocnienia warstwy wiążącej przy budowie nawierzchni asfaltowych
  • zabezpieczenia dobrej filtracji wody przy budowlach hydrotechnicznych

Dodatkowo proponujemy geowłókniny dla klientów indywidualnych, którzy przy budowie własnego domu jednorodzinnego starają się wykonać prawidłowo drenaż opaskowy budynku, odpowiednio zabezpieczyć podjazd na samochody lub wykonać własne oczko wodne.

Hydro-Centrum I jest producentem worków technicznych: przeciwpowodziowych i filtracyjnych

Oferta worków filtracyjnych