Geowłóknina PGM-G

PGM-G

Geowłóknina PGM jest stosowana przy budowie, naprawie i renowacji nawierzchni bitumicznych.


PGM
występuje w trzech odmianach:

Geowłóknina PGM 14 to geowłóknina do powierzchni bitumicznych mechaniczne wzmacniana w procesie igłowania w 100% polipropylenowe oraz stabilizowana przeciw promieniowaniu UV. Została stworzona do napraw powierzchni bitumicznych. Jej charakterystyczną cechą jest wysoka wchłanialność bitumu. Zaleca się jej używanie do napraw wszystkich powierzchni bitumicznych.

PGMGeokompozyt PGM G 50/50 – wykonany z ciagłych włókien polipropylenowych  z dodatkiem siatki z włókien szklanych. Produkt jest jest mechanicznie wzmacniany i odporny na wysoką temperaturę.

Geowłóknina PGM G 100/100 – wykonany z ciagłych włókien polipropylenowych  z dodatkiem siatki z włókien szklanych. Produkt jest jest mechanicznie wzmacniany i odporny na wysoką temperaturę.

PGM pozwala na optymalne zabezpieczenie nawierzchni gdyż:

  • opóźnia powstawanie spękań odbitych w naprawionej nawierzchni,
  • pełni funkcje uszczelniającą (nie dopuszcza do ingerencji wody opadowej w głębsze warstwy podbudowy),
  • redukuje naprężenia,
  • zapewnia dobre połączenie sąsiadujących warstw,
  • łączenie dwóch pasm wykonuje się „na styk” – doczołowo, co nie podraża kosztów wbudowywania