Krata trawnikowa

Krata trawnikowa jest to produkt wyprodukowany w 100% z surowca pochodzącego z recyklingu.

Kraty trawnikowe są stosowane przy budowie:

  • dróg m.in.: przeciwpożarowych, rowerowych, pieszych, podjazdów pod posesje i garaże,
  • parkingów,
  • osiedlowych miejsc postojowych,
  • brzegów stawów i rzek,
  • padoków dla koni,
  • rowów melioracyjnych,
  • lotnisk i lądowisk dla samolotów,
  • wzmocnieniu skarpy.

Dzięki swojej budowie nie ogranicza ona dostępu wodom opadowym i roztopowym do gruntu, dzięki czemu uzyskuje się powierzchnię biologicznie czynną.

Krata jest odporna na wahania temperatur (-30 °C do 85 °C) oraz promieniowanie UV.

Istnieje możliwość wypełnienia kraty m.in. trawą, gresem, piachem, żwirem, trocinami oraz mieloną korą. Dzięki czemu pozwala zachować naturalny charakter terenu, nie rezygnując przy tym z wysokich wymagań dotyczących wytrzymałości zagospodarowanej powierzchni nawet do 1 000 t/m2.

Kratka trawnikowa posiada Deklarację Właściwości Użytkowych.

Krata jest dostępna w kolorze czarnym i zielonym.

Pojedyncza krata trawnikowa składa się w 80% z powierzchni wolnej oraz w 20% z tworzywa. Na 1 m2 składają się 4 kratki o wymiarach 50 x 50 cm, każda kratka ma 49 oczek o wielkości 7 x 7 cm. Występują również kratki trawnikowe z oczkami w kształcie plastra miodu o wymiarze 60 x 40 cm i wielkości oczka 6 x 9 cm. Dostępne wysokości 3, 4 oraz 5 cm.