Geokrata komórkowa

geokrataGeomata / geokrata jest wykonana z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości HDPE, połączonych seriami głębokich zgrzein punktowych. Po rozłożeniu sekcji geomata tworzy strukturę podobną do plastra miodu, wolne przestrzenie należy wypełnić gruntem lub materiałem niespoistym i zagęścić.

Wysokości taśm geomaty to:  50mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm.

Geomata produkowana jest w odcinkach zwanych sekcjami, sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm, które w pozycji rozłożonej tworzą strukturę trójwymiarową.

Geomata występuje w postaci:

 • małych komórek ozn. „mk” – gdzie pasma zgrzein oddalone są od siebie o 34 cm i tworzą oczko 17 x 17 cm,
 • średnich komórek „mk+” – gdzie pasma zgrzein oddalone są od siebie o 44 cm i tworzą oczko …….. cm,
 • dużych komórek ozn. „dk” – gdzie pasma zgrzein oddalone są od siebie o 68 cm i tworzą oczko 34 x 34 cm.

Wymiary sekcji po rozłożeniu:

 •  2,6 m x 6,2 m –   16,11 m2 – dla małych komórek
 •  2,6 m x 8,67 m –  22,54 m2 –  dla średnich komórek
 •  2,6 m x 12,4 m – 32,23 m2 – dla dużych komórek

Geokraty znajdą zastosowanie przy budowie:

 • Budownictwo drogowe: autostrady, drogi ekspresowe, gruntowe, tymczasowe, leśne
 • Wzmocnienia: skarp nasypów i wykopów, budowa ścian oporowych
 • Budownictwo hydrotechniczne: wały przeciwpowodziowe
 • Budownictwo kolejowe: naprawa i budowa podtorzy kolejowych, tramwajowych
 • Melioracja; przy systemach drenarskich, kanałach
 • Składowiska odpadów