TG

Thrace TG są to geosiatki polipropylenowe o sztywnych węzłach i wytrzymałości. Zaleca się ich używanie przy budowie nasypów kolejowych oraz podbudów drogowych, budowie dróg leśnych i tymcza... Read More