Geomata / geokrata

Geomata / geokrata jest wykonana z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości HDPE, połączonych seriami głębokich zgrzein punktowych. Po rozłożeniu sekcji geomatę tworzy strukture podobna do plastra miodu, wolne przestrzenie należy wypełnić gruntem lub materiałem niespoistym i zagęścić.

Wysokości taśm geomaty to:

50mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm. Geomata produkowana jest w odcinkach zwanych sekcjami, sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm, które w pozycji rozłożonej tworza strukture trójwymiarową.
Geomata występuje w postaci:

  • małych komórek ozn. „mk” – gdzie pasma zgrzein oddalone są od siebie o 34 cm i tworzą oczko 17 x 17 cm,
  • dużych komórek ozn. „dk” – gdzie pasma zgrzein oddalone są od siebie o 65 cm i tworzą oczko 34 x 34 cm.

Wymiary sekcji po rozłożeniu:

  •  2,6 m x 6,2 m –   16,11 m2 – dla małych komórek
  •  2,6 m x 12,4 m – 32,23 m2 – dla dużych komórek

 Zastosowanie:

  • Budownictwo drogowe: autostrady, drogi ekspresowe, gruntowe, tymczasowe, leśne
  • Wzmocnienia: skarp nasypów i wykopów, budowa ścian oporowych
  • Budownictwo hydrotechniczne: wały przeciwpowodziowe
  • Budownictwo kolejowe: naprawa i budowa podtorzy kolejowych, tramwajowych
  • Melioracja; przy systemach drenarskich, kanałach
  • Składowiska odpadów