GEOCHRON

Geochron jest geomembraną wyprodukowaną z polietylenu o dużej gęstości. Jest odporna na czynniki fizyczne i mikrobiologiczne. Geomembrana jest dostępna w grubości 0, 75 mm; 1, 0 mm; 1, 5 mm; 2, 0 mm; 2, 5 mm. Geochron występuje w dwóch odmianach gładkiej i teksturowanej (uszorstkowionej).

Geochron  stosuje się jako bariera nie przepuszczalna i izolacyjna przy budowach tuneli i budowli podziemnych, zbiorników i zlewisk odpadów ciekłych, magazynów i składowisk odpadów stałych, zabezpieczeń przed przeciekami wody przez ściany konstrukcyjne, zbiorników wodnych i zapór oraz wykonywania uszczelnień w obrębie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych.