Produkty/geosyntetyki

Firma HYDRO-CENTRUM I posiada w swojej ofercie geosyntetyki do wielu zastosowań w budownictwie ziemnym. Oferujemy produkty służące do:

  • drenaży i systemów filtracyjnych typu np. „dren francuski”
  • separacji poszczególnych warstw materiału konstrukcji budowli
  • umocnienia podłoży gruntowych
  • wzmocnienia podbudowy pod budynki, drogi, place, torowiska
  • zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp nasypów i wykopów
  • wzmocnienia warstwy wiążącej przy budowie nawierzchni asfaltowych
  • zebezpieczenia dobrej filtracji wody przy budowlach hydrotechnicznych

Dodatkowo proponujemy geowłókniny dla klientów indywidualnych, którzy przy budowie własnego domu jednorodzinnego starają się wykonać prawidłowo drenaż opaskowy budynku, odpowiednio zabezpieczyć podjazd na samochody lub wykonać własne oczko wodne.

Poszczególne wiadomości o produktach znajdą Państwo w zakładkach.