Profil firmy

Hydro-Centrum I zajmuje się doradztwem, doborem i dystrybucją geosyntetyków stosowanych we wszystkich gałęziach budownictwa ziemnego. Jesteśmy jednym z najdłużej działających dystrybutorów geosyntetyków stosowanych w budownictwie drogowym, kolejowym, wodnym i konstrukcjach z gruntów zbrojonych w Polsce.

Produkty z naszej oferty:

 • geowłókniny do separacji i filtracji,
 • geosiatki do wzmacniania gruntów,
 • georuszty do zbrojenia podłoża,
 • geotkaniny do zastosowania na bardzo słabych podłożach,
 • geokompozyty przy zbrojeniach gruntów spoistych,
 • geosiatki i geokompozyty do budowy napraw nawierzchni asfaltowych,
 • maty drenażowe do odprowadzania dużej ilości wody przy dużym obciążeniu,
 • maty antyerozyjne do zabezpieczenia skarp, nasypów,
 • geokraty do stabilizacji gruntu,
 • worki filtracyjne do odsączania osadu,
 • worki z geowłókniny do wypełniania wyrw w uszkodzonych nadbrzeżach,
 • worki przeciwpowodziowe.

Dysponując wysokimi kwalifikacjami pracowników oraz wieloletniemu doświadczeniu w handlu materiałami geosyntetycznymi, jesteśmy w stanie zaproponować odpowiedni produkt do zapotrzebowania, jakie stawiają przed nami klienci.