Worki przeciwpowodziowe

Worki przeciwpowodziowe z geowłókniny proponowane przez naszą firmę, w odróżnieniu od worków jutowych, charakteryzują się:

 • specjalnym przystosowaniem geowłókniny do sytuacji, gdzie należy spełnić wysokie warunki wodoprzepuszczalności, jednocześnie nie rozrywając struktury worka,
 • stanowią trwałą budowlę hydrotechniczną tzn. nie trzeba ich usuwać z miejsca wbudowywania po spełnieniu swojej funkcji,
 • geowłóknina z której wykonane są worki nie podlega biodegradacji oraz niszczeniu przez gryzonie – co umożliwia bezpieczne składowanie.

Materiał

Geowłóknina to w 100% – ach polipropylen produkowany specjalną techniką igłowania.

Wały przeciwpowodziowe – jak pokazało życie powódź w 1997 r. – nie są budowlami, które długotrwale zabezpieczają przed falą powodziową. Bardzo często wykonywane są z miejscowych gruntów, niedostatecznie zagęszczonych. Długotrwały wysoki stan wody często powoduje przerwanie wału a tym samym zalanie okolicznych terenów.

Aby zabezpieczyć się przed takim zagrożeniem, nasza firma przygotowała dla Państwa worki do piasku. Worki przeciwpowodziowe wykonywane są z geowłókniny polipropylenowej. Są to mechanicznie wzmacniane geowłókniny z włókien ciągłych, ze 100% polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV.

Odznaczają się:

 • szczególnie wysoką odpornością na uszkodzenie podczas wbudowywania (układania worków),
 • nie rozrywają się,
 • wysoką wodoprzepuszczalnością,
 • podwyższoną odpornością na promieniowanie UV,
 • mogą stanowić trwałą budowlę hydrotechniczną, którą dodatkowo można zabezpieczyć humusem i roślinnością.

W przypadku stwierdzenia niekorzystnej sytuacji mogącej spowodować uszkodzenie obwałowań – jednym z najprostszych i najszybszych metod zabezpieczeń jest zabezpieczenie workami z piaskiem.

Worki przeciwpowodziowe proponowane przez naszą firmę spełniają następujące wymogi:

 • worki o szerokości 35 cm, długości 75 cm, – które po napełnieniu piaskiem ważą 25 kg – tyle ile jest w stanie unieść jedna osoba (wg norm BHP),
 • worki o szerokości 50 cm, długości 80 cm lub 100 cm – które po napełnieniu piaskiem ważą 50 kg – tyle ile mogą unieść dwie osoby (wg norm BHP).

Formy napełniania worków przeciwpowodziowych:

Worki należy napełniać w 70 – 80% jak na rysunku:

 

 6916414_orig

Ciężar worka przeciwpowodziowego mniejszego, o wymiarach szer. 35 cm, długość 75 cm, powinien wynosić ~ 25 kg

Ciężar worka przeciwpowodziowego większego, o wymiarach szer. 50 cm, długość 85 i 100 cm, powinien wynosić ~ 50 kg

Według norm BHP:

 • jedna osoba może przenosić worek o wadze 25 kg, jedynie doraźnie worek cięższy o wadze 50 kg,
 • worek o wadze 50 kg mogą przenosić stale dwie osoby.

Układanie worków przeciwpowodziowych:

Worki należy układać w ten sposób, że po ułożeniu pierwszego worka, następny kładziemy tak, aby jego wiązanie (podniesione w górę) ściśle przylegało do tyłu worka poprzedniego, wg rysunku:

550414_orig

Jeżeli zabezpieczenie wymaga ułożenie dwóch lub większej ilości ciągów worków, to należy je układać mijankowo jak na poniższym rysunku

Rzut z góry:

6363112_orig

Mamy nadzieję, że zainteresuje Państwa nasza oferta worków filtracyjnych i przeciwpowodziowych.