BENTONITEX

Bentonitex jest to hydroizolacyjna mata, w której w procesie igłowania bentonit umieszczony jest między dwoma warstwami geosyntetyku. Bentonitex ma właściwości samouszczelniające się oraz samoregeneracji dzięki zdolności pęcznienia.

Mata bentonitowa stosowana jest przy hydroizolacji obiektów ziemnych, uszczelnianiu składowisk odpadów oraz placów składowych i magazynowych ponadto uszczelnieniu budowli hydrotechnicznych oraz szlaków komunikacyjnych

Bentonitex produkowany jest w rolkach 5 m x 40 m.