GEOSTAR

Geostar jest geomembraną wyprodukowaną z polietylenu o dużej gęstości. Jest odporna na czynniki mikrobiologiczne i związki chemiczne oraz promieniowanie UV. Folia jest dostępna w grubości 1, 0 mm, 1, 5 mm, 2, 0 mm, 2, 5 mm.

Geostar stosuje się jako uszczelnienie składowisk odpadów komunalnych, wykonywania uszczelnień w obrębie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych i budowli inżynieryjnych w tym hydrotechnicznych oraz zbiorników na gnojowicę.