JUTADRAIN

jutadrainJUTADRAIN są to geokompozyt tworzący trójwymiarowy wytłaczany rdzeń (siatkę), który jest pokryty jednostronnie lub obustronnie geowłókniną filtracyjną.