POLYMAT

3569278_origPOLYMAT to mata przeciwerozyjna o trójwymiarowej strukturze wykonana z pojedynczych włókien polipropylenowych. Część typów maty jest wzmocniona geosiatką w fazie produkcji, co pozwala na zwiększenie wytrzymałości produktu.

Matę przeciwerozyjną POLYMATstosuje się głównie przy:

  • zabezpieczeniu skarp przed erozją powierzchniową powstająca na skutek opadów, rozmycia, warunków hydrologicznych,
  • zabezpieczenie wykonuje się zarówno dla skarp nie wysokich jak i bardzo stromych,
  • szczególne zastosowanie widać przy ochronie skrp w budownictwie drogowym i przy trasach torowisk kolejowych, jak równiez przy budowie składowisk odpadów.

Przestrzenna struktura zbroi grunt w warstwie przypowierzchniowej, a po obsianiu  i zahumusowaniu maty tworzy się trawała i stabilna warstwa skarpy.

Mata przeciwerozyjna POLYMAT ma również walory estetyczne, gdyż roslinność zakorzenia się równomiernie, a po etapie wzrostu skarpa jest jednakowo zazieleniona.

Mata przeciwerozyjna POLYMAT występuje w pięciu odmianach:

Polymat 810, Polymat 1210, Polymat 2010, Polymat 2020/09, Polymat 2020/20

Ułożona mata POLYMAT 1210 na skarpie przy torowisku
Ułożona mata POLYMAT 1210